Vítám Vás na mých webových stránkách.

Jako samostatná advokátka se sídlem v centru města Brna poskytuji právní služby v jazyce českém a německém, s bohatými zkušenostmi zejména v právu občanském, právu nemovitostí, právu obchodním, pracovním, rodinném a zdravotnickém.
Mezi moje klienty patří jak fyzické, tak právnické osoby, podnikatelé i nepodnikatelé.
Individuální přístup při poskytování právních služeb, dodržování povinnosti mlčenlivosti a pravidel profesní etiky jsou pro mne samozřejmostí.


Mgr. Hana Ort, Ph.D.,
advokátka
© 2019 – 2020 Hana Ort