PROFIL

Vzdělání

Magisterský studijní program Právo a právní věda, studijní obor Právo, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, absolvováno v roce 2007 (Mgr.) Doktorský studijní program Teoretické právní vědy, studijní obor Pracovní právo, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, disertační práce na téma „Možnosti a meze smluvní svobody v individuálním pracovním právu“, absolvováno v roce 2018 (Ph.D.)

Profesní zkušenosti

Hana ORT - advokátka2013 – dosud
samostatná advokátka se sídlem v Brně, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou, v letech 2018 – 2019 trvale spolupracující s advokátní kanceláří Saxinger, Chalupsky & Partner v.o.s., se sídlem v Plzni

2011 – 2013
advokátní koncipientka u JUDr. Miloslava Petržely, advokáta, se sídlem v Brně

2008 – 2010
asistentka soudce Městského soudu v Brně

2007 – 2008
právnička společnosti Brněnské komunikace a.s., se sídlem v Brně

Jazykové znalosti

čeština, němčina, angličtina

Publikační činnost

autorka článků věnovaných občanskoprávní a pracovněprávní problematice
© 2019 – 2020 Hana Ort